Komplexní pojišťovací systém

Vienna Insurance group (VIG) je pojišťovací skupina, která prostřednictvím svých společností působí ve více než 20 zemích střední a východní Evropy. V posledních letech dosahuje výrazné nárůsty podílu na trhu, objem pojistných smluv a ziskovosti svých poboček. Za tímto úspěchem stojí nejen promyšlená strategie, ale i důslednost řízení nákladů a investic.

Strategií VIG je provozovat ve svých společnostech jednotné IT prostředí, díky čemuž je možné omezit počet dodavatelů IT systémů a snížit tak celkové náklady na IT. VIG se koncem 90-tých let rozhodla vytvořit na bázi existujícího informačního systému slovenské pojišťovny Kooperativa multijazyčný, multiměnový systém, nasaditelný v pojišťovnách v různých zemích.

Pro realizaci systému si VIG vybrala jako implementačního partnera společnost Softec. Softec byl pověřený nejen prvotní adaptací systému, ale i realizací dalších úprav a rozšíření na základě požadavků jednotlivých společností skupiny VIG. Řešení zahrnuje následující funkcionalitu:

 • životní i neživotní pojištění
 • administrace partnerů
 • správa klientů a pojistných smluv
 • výběr pojistného a výplata plnění
 • likvidace pojistných událostí
 • správa pojistných produktů a pravidel
 • výpočty a správa provizí
 • správa pohledávek
 • exkaso
 • importy a exporty z/do externích systémů
 • reporty

Nasazení systému KI v nové pojišťovně společnosti znamená hlavně přizpůsobení podmínkám a zvyklostem v dané zemi. Znamená to také implementaci pojistných produktů nové pojišťovny a často i migraci dat z předešlého pojišťovacího systému do systému KI. Po nasazení systému KI do provozu pokračuje jeho další rozšiřování implementací nových produktů a pravidel odměňování obchodníků, implementace nových procesů, funkcí a rozhraní na externí systémy, a také zvyšování uživatelského komfortu.

Součástí projektu bylo i vyvinutí internetové nadstavby. Ta umožňuje přístup k vybraným údajům přes web, poskytuje podporu internetového prodeje vybraných produktů a také umožňuje hlášení změn údajů evidovaných v pojistné smlouvě a hlášení pojistných událostí přes web.

Pro potřeby poskytování podpory a dalšího rozvoje systému na území CEE byla vytvořena komplexní metodologie a procesy nastaveny tak, aby jednotlivé pojišťovny měly zajištěnou potřebnou péči při minimalizaci nákladů. Poskytování dlouhodobé podpory pro uživatele KI bylo opět svěřeno Softecu.

Přínosy

Nasazením systému KI získaly jednotlivé pojišťovací společnosti komplexní integrovaný pojišťovací informační systém, který pokrývá všechny klíčové business procesy pojišťovny.

Použití jediného systému v různých pojišťovnách umožňuje využít synergii v tom smyslu, že rozšíření základní společné funkcionality požadované jednou společností je automaticky přístupné i všem ostatním společnostem, čímž se významně snižují náklady na vývoj nových částí systému. Nasazení jednotného pojišťovacího informačního systému ve více společnostech tak snižuje náklady na rozvoj a údržbu.

Softec se stal díky úspěšnému působení v projektu KI strategickým partnerem VIG. Systém KI je v současnosti nasazen v pojišťovnách skupiny VIG v Maďarsku, Chorvatsku, Polsku, Lichtenštejnsku, Srbsku a Černé hoře.