Jednotná referenční síť (JRS)

Jednotná referenční síť (JRS) slouží jako základ pro lokalizaci všech dopravních informací na Slovensku.

Systém se skládá z podkladové databáze silniční sítě odvozené z údajů Centrální technické evidence pozemních komunikací (CTEPK), z nástrojů na její generování a z nadstavbových služeb pro vyhledávání, konverzí lokalizace mezi různými metodami (např. ALERT-C nebo TPEG ILOC) a konverzí lokalizace mezi různými vydáními jednotné referenční sítě. Jednotnou referenční síť provozuje Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálního rozvoje SR prostřednictvím Slovenské správy silnic na základě Silničního zákona.

JRS je součástí komplexního Informačního systému Modelu silniční sítě (IS MCS).