IS Řízení sociálních dávek

Systém na podporu agendy výplaty sociálních dávek pro Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (IS RSD) podporuje automatizované zpracování žádostí, přes posouzení nároku, přiznání dávky až po výplatu dávky příjemci.

Systém je plně integrován s Ústředním portálem veřejné správy Slovensko.sk prostřednictvím formulářového portálu MPSVR, přičemž využívá jeho modul identifikace a autentizace uživatel prostřednictvím eID karty s čipem.

Přes Formulářový portál mohou žadatelé podat elektronicky žádost o některou z více než 40 sociálních dávek. Elektronicky podané žádosti jsou do systému přeneseny bez nutnosti typování žádosti na úřadě. Formulářový portál také poskytuje přehled o stavu podaných žádostí přičemž umožňuje příjemci podat i žádost na změnu místa výplaty opakovaně vyplácené žádosti. Případně vydané rozhodnutí, či jiná komunikace s občanem probíhá elektronicky v případě, že žadatel má aktivovanou elektronickou schránku.

IS RSD je plně integrován na Rejstřík fyzických osob prostřednictvím Centrálního registru klientů (CRK). CRK poskytuje napojeným resortním systémem vždy aktuální informace o zájmových osobách, přičemž funguje jako cache aktuálních údajů, takže není třeba při každém ověřování osoby volat služby RFO. Takové volání je třeba pouze při prvním ověřování údajů dané fyzické osoby. Následné změny se do CRK dostanou automaticky. CRK je aktuálně připraven na rozšíření o údaje z Rejstříku adres a z Registru právnických osôb.IS RSD je provozován na úřadech Ústředí práce, sociálních věcí a rodiny, kde ho využívá při dennodenní práci více než 3000 uživatelů. Prostřednictvím tohoto systému je každý měsíc vyplaceno cca 1,3 mil. sociálních dávek zhruba milion příjemců v celkové výši asi 100 mil. eur.

Manažerský systém nad IS RSD poskytuje předdefinované přehledy o počtech příjemcích, o počtu a výši vyplacených sociálních dávek podle různých kritérií. Tato nadstavba poskytuje také možnosti pro definování dalších ad hoc dotazů analýz. MPSVR SR ji provozuje ve svém analytickém centru. Výstupní přehledy jsou přístupné dalším uživatelům z Ústředí práce sociálních věcí a rodiny.