IS na výplatu dávek v nezaměstnanosti a garančního pojištění

Systém výplaty dávek v nezaměstnanosti a dávek garančního pojištění pro Sociální pojišťovnu (IS PvNGP) využívají pracovníci oddělení dávek v nezaměstnanosti a garančního pojištění na všech 36 pobočkách Sociální pojišťovny a na ústředí.

IS PvNGP zajišťuje proces zpracování žádostí, rozhodování a výplaty dávek, včetně procesů refundace dávek v nezaměstnanosti mezi členskými státy EU.

Manažerská nástavba nad systémem na podporu výplaty dávek v nezaměstnanosti a dávek garančního pojištění pomáhá v Sociální pojišťovně vytvářet agregované přehledy o vyplacených dávkách a jejich příjemcích v různých pohledech.