Informační systém zdravotnických indikátorů pro NCZI

Informační systém zdravotnických indikátorů (ISZI) je metadaty řízený systém, který podporuje NCZI v elektronizaci sběru a zpracování dat od více než 12 000 poskytovatelů zdravotní péče ve Slovenské republice za účelem provádění zdravotnické statistiky.

Rozsah elektronicky sbíraných dat se zvýšil od roku 2006 několikanásobně na dnešních více než 1,6 milionu výkazů a hlášení, při roční a měsíční frekvenci, s možností sběru dat i na denní bázi. V otázce odezvy zpracování údajů splňuje systém ta nejvyšší kritéria. Díky systému ISZI dosáhlo NCZI téměř 100% -ní sběr dat formou elektronických kanálů. Postupně je více a více využíván nejmodernější sběrový kanál, webové služby, který přímo propojuje informační systémy různých organizací, čímž se významně zvyšuje kvalita dat z pohledu jejich spolehlivosti a aktuálnosti.