Front-end systém a zkvalitnění obsluhy klienta

Sberbank CZ se rozhodla zlepšit kvalitu svých služeb, a to hlavně zrychlením obsluhy klientů, zautomatizováním interních procesů a také cítila potřebu zvýšit cross-selling svých produktů. Na základe analýzy potřeb se rozhodla implementovat nový pobočkový front-end.

Front End System (FES) je zaměřený na zkvalitnění obsluhy klienta a získaní uceleného pohledu na klienta a jeho produkty. Tak jako v minulosti Sberbank Slovensko, tak následně i Sberbank CZ se rozhodla řešit tento projekt ve spolupráci se Softecem, a to hlavně s ohledem na jeho zkušenosti s vývojem obdobných aplikací. Softec se podílel na definování požadavků, realizoval detailní analýzu, specifikaci systému, návrh, vývoj, testovaní a nasazení řešení do produkce.

FES poskytuje komplexní pohled na klienta a jeho bankovní produkty, zrychluje obsluhu klienta a zvyšuje možnosti cross-sellingu. Integruje údaje z hlavního bankovního systému s údaji z dalších systémů banky a systému na správu dokumentů. FES taktéž přebral správu klientů banky, včetně ověřovaní vůči registrům, poskytuje funkci otvírání účtů a tisk rámcových smluv. Zároveň došlo k nahrazení komplikovaného front-endu hlavního bankovního systému, a tím se podstatně zrychlil i proces zaškolení nových pracovníků.

Po více než pěti letech používání tohoto systému Softec navrhl jeho modernizaci a po dohodě se Sberbank CZ začal tuto modernizaci i realizovat. Změny se dotkli hlavně architektury systému a front-endové časti, kde díky použití moderních technologií došlo k výraznému zrychlení systému a výraznému zvýšení uživatelského komfortu. Navíc byla umožněná a zjednodušená integrace s dalšími systémy používanými v bance. Při návrhu obrazovek byli využité nejnovější poznatky z oblasti User eXperience, ověřené Softecem v UX Lab-e.

V současnosti probíhá další etapa modernizace, v rámci které Softec realizuje další byznysové, legislativní i technické požadavky banky pro implementaci, kterým se otevřel prostor realizováním první etapy modernizace.

Kontaktujte nás