Finanční analýza klienta

Téměř každému z nás už někdy někým byla nabízena či poskytována služba finančního poradenství. V dnešní době kdy na trhu působí množství finančních institucí (pojišťovny, banky, správci fondů, atd.) s obrovským portfoliem nabízených produktů je jen velmi obtížné detailně se zorientovat v jejich nabídkách a utvořit si obraz o všech dostupných možnostech, proto dříve či později se pravděpodobně každý z nás s finančním poradcem potká.

Kvalitní finanční poradenství začíná osobním setkáním finančního poradce s klientem a končí předložením kvalitně zpracované analýzy potřeb klienta a návrhem nového finančního plánu. A právě kvalita provedení a zpracování finanční analýzy a plánu i prezentace její výstupů je něco, co odlišuje těch nejlepších.

Obvyklá praxe používá papírové formuláře pro zachycení informací, ale přiznejme si - je to v dnešní době, kdy jsme stále více a více zvyklí na kvalitní elektronické výstupy opravdu dost? Ocení perem vyplněný papírový formulář mladí, vzdělaní a dobře situovaní klienti? A co nevýhody papíru jako "lidová tvořivost" při vyplňování, skladnost tisíců listů, zpětná dohledatelnost informací, obtížná realizace změn, chybějící komplexní pohled na klienta přes historii obchodních vztahů, atd.?

Zde se přímo nabízí možnost udávat trend a posunout se o úroveň výš s využitím možností IT technologií a samozřejmě elektronizace zpracování dat a tvorby výstupů a komunikace s klientem. Zachycená skutečnost klienta a návrh řešení jeho finančních potřeb v elektronické podobě má mnoho nezanedbatelných výhod. Od profesionálně vypadajících výstupů, přes podporu algoritmů zajišťujících korektní pohled na finance přes průzor firemní kultury až po dodatečnou analýzu dat s podporou pro cross-selling. Přechodem k elektronickému zpracování dat enormně stoupá efektivita zpracování dat. Stálá dostupnost aktuálních informací, rychlý a úplný pohled na klienta a jeho obchodní historii (smlouvy) jsou pak samozřejmostí. Zároveň odpadají problémy s případnou ztrátou informací po odchozích spolupracovnících a zefektivňuje se i management "volných" či potenciálních klientů. Co je však nejdůležitější - klient má pocit, že nejedná jen s "podomním prodejcem", ale s profesionálem, jehož výstupy mají svou úroveň. Finanční poradce přece nezastupuje jen sebe, ale i společnost pod kterou působí.

Společnost Softec na základě návrhů a požadavků svého klienta KAPITOL pojišťovací a finanční poradenství, a.s. vyvinula a nasadila do rutinního provozu řešení SMART, které plně podporuje proces elektronického sběru a evidence údajů o klientovi, zaznamenání finančních poměrů, majetku, a dalších potřebných náležitostí, a samozřejmě zachycení potřeb a očekávání klienta od nového finančního plánu. Důležitou součástí řešení je modul pro automatizovanou analýzu a návrh optimálního stavu finančního zabezpečení klienta se zohledněním jeho aktuální finanční situace.

Nástroj umožňuje zaznamenání existujících smluv klienta a následně v dalším kroku podporuje finančního poradce při modelaci nových řešení pro klienta formou přípravy více variant řešení. Finanční poradce s pomocí funkce postupně připraví několik variant pro klienta, zváží které smlouvy je vhodné ponechat, které upravit či zrušit a připraví návrhy nových smluv na uzavření. Pečlivě připravené a elektronicky zpracované varianty řešení poradce prezentuje klientovi. Dodatečné úpravy podle přání klienta nejsou žádným problémem, protože vše je zpracováno elektronicky. Po výběru nejvyhovující varianty pro klienta stisknutím jediného tlačítka vznikne finální výstup - finanční plán ve formátu pdf.

Samozřejmostí je, že všechny takto připravené a zpracované obchodní případy zůstávají uložené ve firemní databázi. Není problém se k nim kdykoliv vrátit, přesunout obchodní případ na jiného poradce v případě odchodu původního či posunout připravený případ na analýzu metodickému pracovníkovi, který ho ověří z pohledu kvality poskytnuté služby klientovi. Navíc - takto automatizovaná analýza zohledňuje i parametry firemní kultury makléřské firmy, etiky a doporučení pro klienty.

Předseda představenstva společnosti Kapitol, pán Zlámal, o novém nástroji hovoří takto: Základom úspechu vo finančnom poradenstve je vytvorenie dôvery medzi poradcom a klientom. Kvalita vykonania finančnej analýzy je jedným z „kamienkov“ mozaiky, z ktorej sa dôvera skladá. Nástroj pre finančnú analýzu, ktorý pre nás vyvinul Softec, nám pomáha byť na špici vo finančnom poradenstve.