Epidemiologický informační systém pro ÚVZ SR

Pro ÚVZ SR a jeho regionální úřady jsme vyvinuli Epidemiologický informační systém. Základním úkolem systému je sběr, zpracování a analýza údajů o infekčních onemocněních na území Slovenské republiky.

Primárním zdrojem informací o podezřeních, či potvrzených případech infekčních onemocnění, jsou ambulance, nemocnice a laboratoře klinické mikrobiologie. Po zpracování elektronických hlášení jsou jednotlivé případy analyzovány pracovníky úřadů veřejného zdravotnictví a následně jsou přijímána opatření. Součástí systému EPIS je systém rychlého varování pro rychlé přijímání opatření při vzniku epidemické situace. Ročně je do systému hlášeno přibližně 70 tisíc případů přenosných nemocí. Výsledky analýz jsou ve formě reportů a grafů zveřejňovány na stránce www.epis.sk. Systém splňuje kritéria pro poskytování údajů organizaci ECDC (European Centre for Diseases Prevention and Control), evropské instituci zastřešující oblast přenosných nemocí.