Elektronizace spravování úvěrových žádostí

Obchodní model stavebních spořitelen je odlišný od obchodního modelu standardních bank a i jejich prodejní proces má svoje specifika. Elektronizace tohoto procesu pro Prvú stavebnú sporiteľňu byla předmětem projektu DEUS.

DEUS plně odbourává papírový tisk žádostí o úvěr: spotřebitelský úvěr pro fyzické osoby, úvěr na bydlení pro fyzické osoby a spotřebitelský úvěr na vybavení domácností. Žádosti jsou podávané elektronicky a systém hlídá jejich zpracování. Proces pokrývá i schvalování a případnou komunikaci mezi obchodníkem a pracovníky back-office o nedostatcích v žádosti. Elektronizace procesu umožnila, aby neexistovali žádosti „na cestě“. Každá žádost je ihned přidělená pracovníkovi/skupině, která se s ní má dále zaobírat. Pro každou roli jsou měřené a sledované časy zpracování, přičemž jsou vyhodnocované oproti stanoveným časům (SLA). Elektronizace výrazně zrychlila proces, který v ideálním případě netrvá dny, ale hodiny.

V rámci Prvej stavebnej sporiteľne (PSS) byl DEUS prvním projektem realizovaným s prvky agility, přičemž první interaktivní demo aplikace bylo předvedené už po třech týdnech od začátku projektu.

DEUS má plně responzivní design a znamenitý uživatelský zážitek. Obchodní síť PSS tvoří více než 1 200 obchodních zástupců v 9 regiónech celé SR.

Kontaktujte nás