Centrální technická evidence pozemních komunikací (CTEPK)

Informační systém Modelu silniční sítě (IS MCS) zajišťuje všechny služby Centrální technické evidence pozemních komunikací (CTEPK).

CTEPK je vedena na základě Cestného zákona Ministerstvom dopravy výstavby a regionálneho rozvoja (MDVRR SR) prostřednictvím své rozpočtové organizace Slovenské správy silnic (SSC). IS MCS představují modulární systém, ve kterém byly pro CTEPK navrženy a vyvinuty moduly pro zabezpečení aktualizačních sběrů referenční Sítě pozemních komunikací, plánování a výkon sběru neproměnné technických Parametrově (např. Šířkové uspořádání, dopravní značení, pojezdové výšky a jiné) a zpracování údajů z nich . IS MCS obsahuje centrální databáze, do které SÚ pravidelně nahrává a verifikuje ostatní údaje potřebné pro hospodaření s silniční Sítě na centrální úrovni, Jak např. Údaje o mostech, dopravních intenzitách, či stavu vozovek.