Centrální datový sklad a reporting silniční sítě

Pro účely strategické analýzy a reportingu na silniční síti jsme připravili specifické řešení pro Slovenskou správu silnic.

Klíčové údaje o silniční síti, jako jsou čísla silničních komunikací a tahů, třídy, správci a vlastníci, údaje o dopravní intenzitě a třídě dopravního zatížení, stavu vozovky z hlediska příčných a podélných nerovností, drsnosti, únosnosti, vizuálním stavu povrchu, apod., jsou transformovány do hvězdicového schématu v rozlišení jednoho metru v ose jízdního pásu. Následně jsou předpočítané a predagregované v multidimenzionálních datových kostkách.

Na datové kostky se připojují uživatelé přes Microsoft Excel, ve kterém si vytvářejí své vlastní reporty a provádějí analytické činnosti. Velmi jednoduše je tak možné vytvářet různé kontingenční pohledy na silniční síť, například vývoj stavu vozovek v klasifikaci nerovností v rozdělení na správce, který je možné zobrazit ve formě grafů nebo tabulek.

Sestavy a analýzy umožňují nejen rychle identifikovat největší problémy ve stavu silniční sítě a kdo je za ně zodpovědný, ale i najít důležité trendy a oblasti, kterým je třeba věnovat zvýšenou pozornost v dlouhodobém plánu rozvoje silniční infrastruktury Slovenské republiky.