Automatické zpracování exekučních příkazů

Tatra banka úspěšně rozšířila aplikaci na automatické zpracování exekučních příkazů o podporu elektronických příkazů. Aplikaci pro Tatra banku vyvinul Softec s cílem zefektivnit agendu zpracování exekučních příkazů.

Exekuční příkazy jsou už v dnešní době doručované elektronicky, což umožnilo pokročit v automatizaci jejich zpracování. Velká většina příkazů je zpracovávaná plně automaticky, některé poloautomaticky s kontrolou zpracovatele. Proces zpracování exekucí začíná přijetím exekučního příkazu od exekutorů, Finanční správy, Ministerstva spravedlnosti nebo Sociální pojišťovně. Po přijetí příkazu se automaticky ověří, zda jsou povinní nadále klienty banky a podle druhu příkazu je automaticky vytvořené nové, případně aktualizované už existující exekuční konaní. Parametry z příkazu jsou aplikované obvykle bez potřeby manuálního zásahu a aplikace pokračuje ve zpracování daného konání automatickým blokováním, resp. změnou blokování finančních prostředků a realizaci úhrad ve prospěch vymáhajících institucí až po samotné ukončení exekuce.

Aplikace na automatické zpracování exekucí je úspěšným příkladem procesní aplikace, která už ze své povahy pracuje s komplexní strukturou údajů na sledování a optimalizaci procesu zpracování exekucí. Automatizací doteď manuálních úkonů, jako jsou například přepis příkazu, blokování či platby, přinesla aplikace zrychlení a zefektivnění procesu zpracování exekučních příkazů a snížení chybovosti způsobené lidským faktorem. Když k tomu připojíme bohatou škálu notifikací, integraci s dalšími bankovními systémy, množství aplikačních funkcí a zohlednění množství zákonných požadavků, aplikace se jeví jako nevyhnutelnost pro každou moderní banku, která musí každodenně řešit zpracování velkého množství exekučních příkazů v zákonných lhůtách.

Kontaktujte nás