Reference

Vybrané projekty

Makléřský systém

KAPITOL pojišťovací a finanční poradenství, a.s. patří mezi nejvýznamnější zprostředkovatele finančních produktů v České republice a to hlavně v oblasti životního pojištění. Osobní přístup ke klientovi, tvorba finančních produktů na míru a flexibilita jsou hlavním důvodem, proč si klienti volí služby této společnosti. Zjistit více

Řízení dopravy

Softec vyvinul pro telekomunikační společnost Slovak Telekom systém AUTO pro podporu řízení dopravy. Slovak Telekom používal distribuované, funkčně a procesně už nevyhovující programové vybavení, které vyžadovalo ruční zpracování, a neumožňovalo automatizované zpracování a vyhodnocování ukazatelů. Zjistit více

Samoobslužná zóna pro B2B zákazníky

Byznys Portál vytváří samoobslužnou zónu pro B2B zákazníky společnosti Slovak Telekom. Umožňuje B2B zákazníkovi správu jeho telefonních čísel, vytváření skupin čísel, management služeb na jednotlivých číslech a skupinách čísel. Zjistit více

Řízení klientského rizika

Slovak Telekom (bývalý T-Mobile Slovensko) je přední telekomunikační společností, poskytující hlasovou a datovou mobilní komunikaci. Snaží se neustále rozšiřovat a zkvalitňovat paletu svých služeb klientům, zrychlovat jejich obsluhu, rozšiřovat prodejní kanály a zavádět nejmodernější technologie. Zjistit více

Provize

Při prodeji svých produktů Česká pojišťovna využívá i rozsáhlou síť vlastních dealerů a externích makléřů. Odměna za jejich činnost je přímo závislá na objemu předaných produktů, přičemž výška provize se liší i produkt od produktu. Pro každého obchodníka je proto důležité mít aktuální a přesné informace o provizích, které mu byly nebo budou vyplaceny. Zjistit více

Agilní techniky pro vývoj nových produktů v core systému

Softec ve spolupráci s partnerskou firmou ScrumDesk zavedl v České pojišťovně progresivní agilní techniky. Ta se díky tomu stává první pojišťovnou z velké pětky, která je začala používat na vývoj nových produktů v core systému – konkrétně životního produktu „Můj život“, který na trh uvedla před týdnem. Jedná se o ojedinělou aplikaci těchto technik nejen rozsahem výsledného produktu, ale i množstvím zapojených útvarů a širokou podporou vedení. Zjistit více

„Nasadením systému do prevádzky sa zefektívnili procesy SSC v uvedených oblastiach, výrazne sa zvýšil podiel analytickej práce a znížil proces manuálnej práce pri štatistických spracovaniach a pri kontrolných činnostiach údajov, získavaných vlastnými kapacitami a dodávaných aj jednotlivými správcami cestných komunikácií.“

"Zavedenie systému EPIS do praktického používania v roku 2006 nám umožnilo efektívnejšie vykonávanie surveillance prenosných chorôb a naplnenie hlásení jednotlivých prípadov prenosných ochorení v zmysle zákona  č.355/2007Z.z. o ochrane podpore a rozvoji verejného zdravia."

"Portál elektronických služieb mesta Košice prináša občanom a podnikateľom elektronické služby, vďaka ktorým môžu 24 hodín denne realizovať podania z oblastí daní a poplatkov, životného prostredia, dopravy, sociálnych vecí a pod. Moderné a prehľadné formuláre ponúkajú komunikáciu s magistrátom z pohodlia domova pre všetkých, ktorí nemajú čas alebo z nejakých dôvodov nemôžu prísť osobne. Integrácia na registre a externé systémy pozdvihla úroveň zdieľania dostupných informácií a ich využiteľnosť."

"Formulárový portál sprístupňuje občanom elektronické služby, ktorými si môžu z pohodlia domova požiadať o 40 druhov sociálnych dávok. Služby rezortu v oblasti sociálnych dávok sme tak významne zjednodušili a sprístupnili ich širokej verejnosti vrátane osôb so zdravotným postihnutím."

"Základ, prečo ma baví práca na projekte Odkaz pre starostu je, že predstavuje ďalšiu formu participácie a kontroly vo vzťahu občan – samospráva, ďalší priestor na riešenie konfliktov a nejasností a snahu o transparentnejšie jednanie."

"Mobilné aplikácie Odkazu pre starostu nielen výrazne rozširujú možnosti občanov otvorene komunikovať so samosprávou, ale tiež pochopiť, čo má samospráva na starosti. Vytvára na ňu pozitívny tlak. Myslím, že môže osloviť používateľov smartfónov, ktorí sú schopní ešte rýchlejšie upozorniť na problém v ich okolí. Zároveň aplikácia približuje samosprávu mladším ročníkom."