Referencie

Reference

Vybrané projekty

Front-end systém a zkvalitnění obsluhy klienta

Sberbank CZ se rozhodla zlepšit kvalitu svých služeb, a to hlavně zrychlením obsluhy klientů, zautomatizováním interních procesů a také cítila potřebu zvýšit cross-selling svých produktů. Na základe analýzy potřeb se rozhodla implementovat nový pobočkový front-end. Zjistit více

Nová generace prodejně-servisního portálu

Poštová banka se rozhodla podpořit obsluhu svých klientů implementací prodejně-servisního portálu nové generace, postaveným na nejmodernějších byznys a IT konceptech. Za tímto účelem koncem minulého roku Poštová banka rozběhla projekt s poetickým názvem Benátky. Zjistit více

Samoobslužná zóna pro B2B zákazníky

Byznys Portál vytváří samoobslužnou zónu pro B2B zákazníky společnosti Slovak Telekom. Umožňuje B2B zákazníkovi správu jeho telefonních čísel, vytváření skupin čísel, management služeb na jednotlivých číslech a skupinách čísel. Dále poskytuje nástroj na měření a optimalizaci spotřeby v datovém roamingu a je integrován s aplikací Smartbill, která umožňuje rozlišení a separátní fakturaci soukromých hovorů na telefonních číslech B2B zákazníka. Zjistit více
pridaj sa k nam

„„Nasadením systému do prevádzky sa zefektívnili procesy SSC v uvedených oblastiach, výrazne sa zvýšil podiel analytickej práce a znížil proces manuálnej práce pri štatistických spracovaniach a pri kontrolných činnostiach údajov, získavaných vlastnými kapacitami a dodávaných aj jednotlivými správcami cestných komunikácií.“”

810549465
Vývoj IS na mieru

„"Zavedenie systému EPIS do praktického používania v roku 2006 nám umožnilo efektívnejšie vykonávanie surveillance prenosných chorôb a naplnenie hlásení jednotlivých prípadov prenosných ochorení v zmysle zákona  č.355/2007Z.z. o ochrane podpore a rozvoji verejného zdravia."”

BPM procesné aplikácie

„"Portál elektronických služieb mesta Košice prináša občanom a podnikateľom elektronické služby, vďaka ktorým môžu 24 hodín denne realizovať podania z oblastí daní a poplatkov, životného prostredia, dopravy, sociálnych vecí a pod. Moderné a prehľadné formuláre ponúkajú komunikáciu s magistrátom z pohodlia domova pre všetkých, ktorí nemajú čas alebo z nejakých dôvodov nemôžu prísť osobne. Integrácia na registre a externé systémy pozdvihla úroveň zdieľania dostupných informácií a ich využiteľnosť."”

Úverové procesy

„"Formulárový portál sprístupňuje občanom elektronické služby, ktorými si môžu z pohodlia domova požiadať o 40 druhov sociálnych dávok. Služby rezortu v oblasti sociálnych dávok sme tak významne zjednodušili a sprístupnili ich širokej verejnosti vrátane osôb so zdravotným postihnutím."”

Produkty a služby

„"Základ, prečo ma baví práca na projekte Odkaz pre starostu je, že predstavuje ďalšiu formu participácie a kontroly vo vzťahu občan – samospráva, ďalší priestor na riešenie konfliktov a nejasností a snahu o transparentnejšie jednanie."”

Mobilné aplikácie

„"Mobilné aplikácie Odkazu pre starostu nielen výrazne rozširujú možnosti občanov otvorene komunikovať so samosprávou, ale tiež pochopiť, čo má samospráva na starosti. Vytvára na ňu pozitívny tlak. Myslím, že môže osloviť používateľov smartfónov, ktorí sú schopní ešte rýchlejšie upozorniť na problém v ich okolí. Zároveň aplikácia približuje samosprávu mladším ročníkom."”