Reference

Vybrané projekty

Podpora automatizace při vymáhaní pohledávek

Tatra banka se rozhodla v co největší míře automatizovat proces sledování rizikových pohledávek. Integrační projekt Collections Software řeší automatizaci procesu vymáhání pohledávek pro retailové produkty. Samotná integrace dotknutých systémů byla řešená vytvořením softwerové mezivrstvy Middle Layer. Zjistit více

Front-end systém a zkvalitnění obsluhy klienta

Sberbank CZ se rozhodla zlepšit kvalitu svých služeb, a to hlavně zrychlením obsluhy klientů, zautomatizováním interních procesů a také cítila potřebu zvýšit cross-selling svých produktů. Na základe analýzy potřeb se rozhodla implementovat nový pobočkový front-end. Zjistit více

Nová generace prodejně-servisního portálu

Poštová banka se rozhodla podpořit obsluhu svých klientů implementací prodejně-servisního portálu nové generace, postaveným na nejmodernějších byznys a IT konceptech. Za tímto účelem koncem minulého roku Poštová banka rozběhla projekt s poetickým názvem Benátky. Zjistit více

„Nasadením systému do prevádzky sa zefektívnili procesy SSC v uvedených oblastiach, výrazne sa zvýšil podiel analytickej práce a znížil proces manuálnej práce pri štatistických spracovaniach a pri kontrolných činnostiach údajov, získavaných vlastnými kapacitami a dodávaných aj jednotlivými správcami cestných komunikácií.“

"Zavedenie systému EPIS do praktického používania v roku 2006 nám umožnilo efektívnejšie vykonávanie surveillance prenosných chorôb a naplnenie hlásení jednotlivých prípadov prenosných ochorení v zmysle zákona  č.355/2007Z.z. o ochrane podpore a rozvoji verejného zdravia."

"Portál elektronických služieb mesta Košice prináša občanom a podnikateľom elektronické služby, vďaka ktorým môžu 24 hodín denne realizovať podania z oblastí daní a poplatkov, životného prostredia, dopravy, sociálnych vecí a pod. Moderné a prehľadné formuláre ponúkajú komunikáciu s magistrátom z pohodlia domova pre všetkých, ktorí nemajú čas alebo z nejakých dôvodov nemôžu prísť osobne. Integrácia na registre a externé systémy pozdvihla úroveň zdieľania dostupných informácií a ich využiteľnosť."

"Formulárový portál sprístupňuje občanom elektronické služby, ktorými si môžu z pohodlia domova požiadať o 40 druhov sociálnych dávok. Služby rezortu v oblasti sociálnych dávok sme tak významne zjednodušili a sprístupnili ich širokej verejnosti vrátane osôb so zdravotným postihnutím."

"Základ, prečo ma baví práca na projekte Odkaz pre starostu je, že predstavuje ďalšiu formu participácie a kontroly vo vzťahu občan – samospráva, ďalší priestor na riešenie konfliktov a nejasností a snahu o transparentnejšie jednanie."

"Mobilné aplikácie Odkazu pre starostu nielen výrazne rozširujú možnosti občanov otvorene komunikovať so samosprávou, ale tiež pochopiť, čo má samospráva na starosti. Vytvára na ňu pozitívny tlak. Myslím, že môže osloviť používateľov smartfónov, ktorí sú schopní ešte rýchlejšie upozorniť na problém v ich okolí. Zároveň aplikácia približuje samosprávu mladším ročníkom."