STRADA

STRADA umožňuje statutárům delegovat komunikaci přes elektronickou schránku na určené pracovníky organizace. Dovoluje tak firmám automatizovat komunikaci s orgány veřejné moci, jako např. automatické stáhnutí, kontrola a uložení přijatých zpráv, distribuce konkrétním oddělením.

 

Hlavní přínos STRADA

Úspora času statutárov organizace

Distribuce zpráv podle interních procesů firmy

Pravidelná kontrola elektronické schránky a automatické zpracování zpráv

Získání časového razítka, ověření a získání obsahu podepsaných formulářů a příloh

Pro koho je produkt určený?

• Banky
• Telekomunikační operátoři
• Veřejnoprávní instituce
• Právnické osoby s víceúrovňovou organizační strukturou

Problém: Složitý přístup k přijatým zprávám od státní a veřejné správy.

Po zavedení elektronizace a výhradní komunikace se státní a veřejnou správou pomocí elektronické schránky se vyskytli víceré problémy. Přístup ke schránkám mají jen statutáři a při přihlašování musí používat vlastní elektronický OP. Navíc zabezpečení přístupu další pověřené osoby je problematické a v případě dceřiných společností je nutné vyřizovat množství zplnomocnění od konatelů.

Řešení: Řízení přístupu ke schránce je v kompetenci firmy a zprávy se automaticky distribuují konkrétním pracovníkům.

STRADA stahuje zprávy ze schránek prostřednictvím certifikovaného rozhraní státní agentury NASES. Stáhnuté zprávy je možné zpřístupnit libovolným pověřeným osobám (např. pracovníci podatelny), které mohou dále zprávy distribuovat emailem na business vlastníků. Odeslaný email obsahuje odkaz na formulář a přílohy zprávy. Kromě toho je možné nastavit automatické přeposílání na základě definovaných kritérií (klíčové slovo v obsahu zprávy). STRADA takto řeší bezpečnou distribuci, administraci a přístupnost zpráv jednoduchým a rychlým způsobem. Klient má dokonalý přehled o všech zprávách a eliminuje riziko nevyzvednutí zprávy.

Popis produktu

STRADA poskytuje:

Administraci elektronických schránek – možná pro víceré schránky přes uživatelské rozhraní (UI) aplikace.
Stahování nových zpráv z elektronické schránky – proces je automatický, ale dá se spustit i manuálně. V procesu je také obsažená kontrola typu, verze a definice formuláře.
Integraci s ICAI (Integrátor První certifikační autority) pro získání časového razítka pro přijatou zprávu, ověření a získání obsahu podepsaných formulářů a příloh.
Distribuci přijatých zpráv pracovníky podatelny pomocí e-mailu na koncové zpracovatele.
Odstraňování stáhnutých zpráv z elektronické schránky – automatický proces.
Definování formulářů– automatické stáhnutí nových formulářů ze stránky slovensko.sk, případně manuální zadávání přes UI aplikace pomocí definičních souborů formulářů stáhnutých ze stránky ÚPVS.
Aktualizace zpráv s nedefinovaným formulářem – automatický proces spuštěný po definování nového formuláře.
Vyhledávání ve zprávách.
• Integrace s antivirusem společnosti pro kontrolu přijatých zpráv.
• Třídění zobrazené pošty podle oddělení uživatele.
• Funkcionalita jednoduché podatelny pro podporu papírových dokumentů.
• Možnost odesílat zprávy a potvrzovat doručenky.
• Uložení zpráv do databáze (případně do DMS) a vymazání zpráv ze schránky.

Kontaktujte nás