Vývoj IS na míru

Co má vlastně nový informační systém řešit?

Skutečně funkční a efektivní informační systém musí řešit reálné potřeby klientů. Při výběru informačního systému si proto klient musí precizně připravit odpověď na otázku.

Zjistíme, co vaše firma potřebuje

Prvním předpokladem pro vytvoření efektivního informačního systému je kvalitní analýza procesů a potřeb klienta. Na základě této analýzy (například prostřednictvím procesního modelu) vznikne jasné a srozumitelné zadání na nový IS.
V první fázi analýzy je podstatné zjistit, jaké má klient požadavky na informační systém. Tento proces realizujeme pomocí

  • Nástroje CASE
  • Objektově – orientovanou metodou OMT
  • Přizpůsobení metodě Unified process

Této metody používáme při realizování námi navrhovaných projektů, jsou však univerzální. Umíme je přizpůsobit potřebám našich klientů i v jiných oblastech než v IT. V případě zájmu zajišťujeme školení na jejich samostatné využití či zavádění do praxe.

Vytvoříme řešení na míru

Analýza procesů je základním předpokladem tvorby informačních systémů na míru, zároveň je však samostatně využitelnou službou pro potřeby klienta v jiných oblastech byznysu.
V případě zájmu o tvorbu nového informačního systému po analýze procesů následují tyto kroky:

  • definování funkčností a architektury systému klienta
  • zvládnutí komplexní metodiky vývoje systémů pro individuální prostředí
  • detailní znalost a efektivní použití kvalitních softwarových nástrojů
  • schopnost vybudovat technologické nadstavby, pokud to vyžadují specifika konkrétního řešení
  • seskupení kvalitních vývojových pracovníků
  • řízení pomocí vhodné metodiky řízení projektů
  • vytvoření platformy pro úzkou spolupráci se zákazníkem