Testování

Testování je jedno z nejdůležitějších podmínek úspěchu.

Až úspěšné testování na všech třech úrovních je důkazem funkčnosti a účinnosti nového informačního systému či aplikace. Na testování využíváme množství vysoce funkční testovacích nástrojů, které dokážou odhalit slabá místa systémů a aplikací. Naši zkušení odborníci si také umí hravě poradit s vychytáním počátečních problémů a rychle na ně reagovat.

Testování nám dává do rukou jedinečný nástroj zpětné vazby, při které jsme schopni ještě před reálným provozem odstranit všechny „mouchy“ nového informačního systému a připravit ho na všechny eventuality.