Softec RPS

Prvním krokem k úspěchu je stanovení cílů, druhým jejich naplňování.

Problém: Slabý výkon a efektivita obchodníků

Manažeři mají často problém udržet si přehled o výkonnosti, efektivitě a aktivitě svých lidí. Jak potom mohou řešit jejich podporu, motivaci či výkon? Pokud nevíme jak jsou činnosti prováděné, nemůžeme je ani měřit, zlepšovat a odměňovat.

Řešení: Nástroj pro operativní aktivity management

Softec RPS je nástroj, který podporuje operativní management denno-denních aktivit. Díky němu má manažer dokonalý přehled o tom jak vykonávají jednotlivé aktivity podřízení a jaké mají výsledky. Zavedením systémového řešení se zefektivní práce a vzniká tlak na zvýšení aktivity a produkce. Zmapované aktivity, sjednocené postupy a konsolidovaný plán jsou vynikajícím receptem.

Pro koho je produkt určen?

Pro všechny společnosti s agentskou prodejní sítí, které chtějí zvýšit výkonnost a efektivitu jejího fungování.

Jak to funguje?

Produkt Softec RPS slouží na operativní řízení výkonnosti, identifikaci skrytých rezerv a na vytvoření přehledného a jednotného systému práce. Pro řízení obchodní sítě je velmi podstatné mít detailní a včasné informace o každodenních aktivitách obchodníků: o oslovených klientech, zrealizovaných setkáních, předložených nabídkách, získaných doporučeních a podobně.

Produkt tedy sbírá všechna data o činnosti obchodní sítě a zpřístupňuje je obchodníkům v přehledné formě deníku obchodníka, který je základním pohledem na plánování, sběr a pohotovou prezentaci dat o aktivitách obchodníka.

Výsledky jsou dále zobrazovány ve formě tabulek a grafů. Kromě absolutních hodnot je samozřejmou součástí procentuální přepočet plnění plánovaných hodnot jakož i ukazatel aktuálního průběhu sledovaných hodnot obchodníků.

Naši klienti:

  • CAPITOL, akciová spoločnosť
  • Generali poisťovňa, a.s.