Softec Makler

Bezchybně vypočítané provize jsou základem správně fungující prodejní sítě.

Problém: Výpočet provizí v agentské víceúrovňové síti

Správný výpočet provizí ve víceúrovňové agentské prodejní síti při neustále měnících se obchodních a provizních podmínkách. Výpočet návrhů na změny v rámci kariérních pozic na základě dosažených obchodních výsledků. Podpůrný reporting pro síť a management.

Řešení: Flexibilní provizní-kariérní systém

Provizní-kariérní systém má za úkol komplexně podpořit a zautomatizovat každoměsíční provizní a kariérní procesy a postupy v rámci společnosti. Do této kategorie spadá výpočet a správa provizí, management produktů a obchodníků, správa klientů a smluv a podobně. Systém Makler je flexibilní, vícejazyčný a v praxi ověřen. Systém je řízen metadaty (parametricky), což mu dává vysokou flexibilitu a osvobozuje tak zákazníka od závislosti na dodavateli. Velké množství úprav a nastavení je možné provést vlastními silami, pomocí parametrizace systému.

Pro koho je produkt určen?

Produkt MAKLER ocení společnosti, které prodávají své produkty nebo produkty třetích stran prostřednictvím agentské prodejní sítě např. pojišťovny a makléřské společnosti. Kromě samotné podpory prodeje musí zajistit i bezchybný výpočet provizí pro jednotlivé agenty na základě jejich výkonu a aktuální pozice.

Jak to funguje?

Výpočet výše provize je určen parametry smlouvy. Pro každého agenta se počítají tzv. vlastní provize, tj provize pro agenta, který uzavřel příslušnou smlouvu a tzv. týmová (podílová) provize pro nadřízené. Samotný výpočet provize probíhá vždy na základě provizního schématu daného produktu a provizní úrovně aktuální pozice agenta. Výpočet provize může probíhat formou přepočtu na body a jejich cenovou úroveň nebo přímější jako procento z hodnoty zakázky např. ročního pojistného.

Velkou výhodou je tvorba vlastních uživatelských sestav, která vytváří v kombinaci s exportem do Excelu široké možnosti tvorby podkladů pro různé statistiky. Díky této funkci je možné vytvořit podklady pro různé statistiky, jako například pro soutěže.

Vyhodnocování úrovně kariérního postupu je postaveno na kvantitativních, ale také kvalitativních ukazatelích.

Naši klienti:

 • AEGON partner, s.r.o. (SK)
 • AQUEL CREDIT, s.r.o. (CZ)
 • Brokeria, a.s. (SK)
 • CAPITOL, a.s. (SK)
 • ERGO Versicherung Aktiengesellschaft (SK)
 • Efcon, s.r.o. (SK, CZ, AT)
 • FINHUAS – Generali Distribuce, a.s. (CZ)
 • Kapitol pojišťovací a finanční poradenství, a.s. (CZ)
 • PARTNERS GROUP SK, s.r.o. (BG)
 • PERNAMENTA, a.s. (CZ)
 • PROSIGHT Slovensko, a.s. (SK)