Outsourcing IT služeb

Vyřešíme za vás vše, na co nemáte čas

Outsourcing IT služeb je skvělou možností, jak přesunout zbytečně zatěžující kompetence a odpovědnosti do rukou externích dodavatelů.

Vyřešíme za vás vše, na co nemáte čas

Firma často nemá k řešení daného problému či potřeby požadovanou odbornou, materiální či časovou kapacitu a pro dosažení jisté úrovně kvality je pro ni lepším řešením využít externí firmu.

Outsourcing IT služeb dává firmám možnost se soustředit na to podstatné – na vlastní podnikání. Zároveň mají k dispozici tým kvalifikovaných odborníků, které převezmou odpovědnost za provoz informačních systémů.

Vybrané činnosti

  • outsourcing projektového týmu (klient řídí projekt a dodavatel poskytuje zkušený a sehraný implementační tým)
  • outsourcing vývoje a provozu aplikace (aplikace mohou být provozovány buď v prostředí klienta a dodavatel zajišťuje jejich administraci, údržbu a podporu, aplikace mohou být provozovány a udržovány přímo z prostoru dodavatele)
  • outsourcing rozvoje IT systémů (dodavatel se stává strategickým partnerem klienta a navrhuje strategii IT, vybírá společně s klientem nejvhodnější řešení, řídí implementaci a následně zajišťuje podporu provozu. V tomto stupni je poskytovatel outsourcingu zodpovědný i za řízení subdodavatelů jednotlivých systémů)