Nemesis

Včasné flexibilní vymáháním pohledávek zvyšuje pravděpodobnost uhrazení pohledávky.

Problém: Vymáhání většího množství pohledávek je náročné na lidské kapacity.

Obecně platí, že čím později se začne proces vymáhání a čím je proces „slabší“ z pohledu použitých způsobů vymáhání, tím je pravděpodobnost vymožení menší a náklady na toto vymáhání se zvyšují.

Řešení: Flexibilní systém vymáhání pohledávek

Systém NEMESIS má za úkol komplexně podpořit a zautomatizovat proces vymáhání pohledávek jak ve stadiu časného vymáhání („Early Collection“), tak i právního vymáhání („Late Collection“). Efektivní vymáhání pohledávek je v systému zajištěno řízením procesu vymáhání podle uživatelsky nastavitelných vymáhacích pravidel a výběru různých akcí jako např. tištěná upomínka (list), SMS, telefonát, předání na vymáhání právníky nebo externí agentuře a pod. Integrace do prostředí organizace automatizuje získávání dat o vymáhaných subjektech a produktech z existujících systémů.

Pro koho je produkt určený?

Produkt NEMESIS využijí společnosti, které mají velké množství zákazníků a potřebují provozovat efektivní proces vyhodnocování desetitisíců nebo statisíců pohledávek a následného vymáhání těch, které jsou nezaplacené. Typickými uživateli jsou telekomunikační operátoři, banky, veřejnoprávní instituce nebo jiní provozovatelé finančních služeb.

Co produkt poskytuje?

Systém NEMESIS poskytuje:

  • Získávání a upevňování komplexních informací o dlužnících, jejich pohledávkách a nedelikventních produktech ze systémů uživatele.
  • „Single view of customer“ – prezentování komplexních dat o klientech, produktech a vztazích mezi nimi s podporou pro zobrazování online dat.
  • Obrazovky na organizování manuálních vymáhacích úkolů a zaznamenání výsledku těchto úkolů (jako „Promise to pay“, splátkový kalendář, „Hold“ a jiné).
  • Procesy vymáhání definovány pomocí pravidel, které jsou schopné kromě popsaných možností realizovat i paralelní toky zpracování (např. současné zasílání listových upomínek a realizování volání klientovi).
  • Vysoce výkonné dávkové provádění pravidel vymáhání nad celým portfoliem pohledávek, resp. dlužníků po jejich aktualizaci z centrálního systému (cca. 200 000 pohledávek vyhodnocených za hodinu při použití tisíc pravidel na jednom serveru s možností další škálovatelnosti).
  • Online provádění pravidel vymáhání nad vybranými pohledávkami, dlužníky (např. Po ukončení manuální úkoly se případ okamžitě vyhodnotí a realizuje se další zpracování).
  • Tvorbu, testování a management pravidel vymáhání – pravidla je možné vytvářet pomocí editoru s kontextovou nápovědou, velmi rychle testovat na testovacích případech se simulací plynutí času a externích událostí (např. Částečná úhrada) a vytvářet verziované balíčky pravidel pro jejich nasazení do provozu.
  • Podporu pro provádění automatizovaných akcí – zasílání upomínek ve formě dopisů, e-mailů a SMS, příprava seznamů pro autodialer, účtování poplatků, export pro externí agentury.
  • Možnost definování a používání vlastních atributů pohledávek ( „custom attributes“).
  • Záznam a zobrazování historie vymáhání a provedených akcí nad pohledávkami.