IT poradenství

Zanalyzujeme vaše potřeby, definujte si cíle, nakreslíme plán a zrealizujeme jej.

Naši konzultanti mají hluboké znalosti z různorodých oblastí. Nejsme jen „ajťáci“. Jsme také specialisté na bankovnictví, telekomunikace, pojišťovnictví, veřejný sektor či telekomunikace. Známe vztahy a procesy ve firmách a díky dlouholetým zkušenostem jsme si vytříbili analytické schopnosti a smysl pro efektivitu.

Poskytujeme poradenství v těchto pěti základních oblastech:

  • Strategie informatizace
  • Studie proveditelnosti (Feasibility Study)
  • Procesní modelování
  • Řízení projektů
  • Systémová integrace

Strategie informatizace

Dokážeme zajistit soulad mezi aplikacemi a pokrytí všech procesů i ve velkých firmách. Analyzujeme potřeby firmy, vypracujeme strategii a postaráme se o zavedení do praxe. Součástí je samozřejmě časový plán, který bere ohled na běžné fungování firmy. Vytvoříme klientovi procesní model současného a žádoucího stavu, zmapujeme pokrytí informačního systému doplňkovými softwary.

Studie proveditelnosti (Feasibility Study)

Zhodnotíme proveditelnost projektu, jeho časový rámec a rentabilitu. Pomáháme při posuzování rizik a zhodnocení poměru přínosu a vstupních investic. Zhodnotíme cíle a očekávání v poměru k východiskům a podmínkám realizace.

Procesní modelování

Vypracujeme analýzu, vytvoříme model a reengineering procesů. Prvním krokem je analýza procesů, identifikace těch procesů, které potřebují podporu nového informačního systému a činností, které se s nimi spojují. Hloubkovou analýzou často dospějeme k závěru, že je nutná změna stávajících procesů. Pomocí výstupů procesního modelování předložíme podklady pro návrh nových informačních systémů.

Řízení projektů

Využíváme renomovanou světovou metodiku PRINCE 2, kterou přizpůsobujeme individuálním potřebám klienta. Podporují ji i naše firemní postupy systému managementu jakosti, které jsou certifikovány podle normy ISO 9001.

Systémová integrace

Po důkladné analýze a plánování přichází fáze praktického uplatnění. Hladce koordinujeme dodavatele a testujeme jednotlivé aplikace, ale i informační systém jako celek. Díky dlouholetým zkušenostem a znalostem problematiky dokážeme řídit nasazování nových informačních systémů samostatně a plynule.