Dokumentor

Měnící se podmínky trhu a potřeba rychlé reakce podnikatelských subjektů na tyto změny vyžaduje flexibilní IT řešení, jejichž úprava není záležitostí týdnů ani měsíců, ale je možné ji realizovat v rámci hodin, resp. dní. Pro oblast generování tiskových výstupů je takovým řešením produkt Dokumentor, který umožňuje business uživatelům efektivní a rychlé úpravy tiskových šablon bez nutnosti zásahu ze strany IT.

Hlavní přínosy Dokumentora

Pro koho je produkt určen

• Banky
• Telekomunikační operátoři
• Zprostředkovatelé finančních služeb
• Pojišťovny
• Energetika
• Orgány státni správy

Problém: Vytvoření nové šablony pro automatické generování dokumentů (např. Smlouvy) nebo její změna je nepružné, nákladné a časově náročné.

Business procesy vyžadují časté změny v individuálně i hromadně generovaných dokumentech vyplývající např. ze změn v produktech, procesních postupech, legislativě, atd. Pro realizaci změny stávající šablony, nebo vytvoření nové je třeba zapojení více rolí (business vlastník, IT, externí dodavatel, …) a jsou aplikovány standardizované změnové procesy pro zaručení konzistence a kvality výstupů a pro umožnění plánování kapacit zapojených rolí. Malá flexibilita řešení a procesu prodlužuje čas potřebný pro naplnění byznys potřeby a zvyšuje náklady na změny.
Stávající řešení nedostatečně podporuje specifické požadavky businessu (např. Tisk historických verzí dokumentů, generování velkého množství šablon v krátkém čase, atd.), Pro naplnění některých je třeba provést specifické poloautomatické a nestandardní kroky, což dále zvyšuje celkové náklady generování dokumentů

Řešení: Nové šablony a jejich změna je realizována ze strany businessu

Produkt Dokumentor svou flexibilitou a jednoduchostí umožňuje byusiness vlastníkům realizovat změny v šablonách nebo vytvářet nové bez nutnosti zapojení interních nebo externích IT specialistů. Dokumentor pokrývá široké spektrum požadavků businessu na správu šablon a generování dokumentů – znovu využití prvků mezi různými šablonami, spojování šablon, automatizované generování historických dokumentů, kryptování výstupů, správu tisku a tiskáren, a jiné.

Popis produktu

Dokumentor poskytuje:
Jednoduchou a flexibilní tvorbu šablon a dokumentů ze strany business uživatele
Princip WYSIWYG („What you see is what you get“) – vygenerovaný dokument přesně odpovídá šabloně, kterou vidí uživatel při jejím vytvoření
Skládání šablon z více prvků a znovu využití prvku ve více šablonách. Změna prvku se automaticky projeví ve všech šablonách, které daný prvek využívají
Podporu různých formátů (DOCX, XSLT, PDF, grafické obrázky)
Vynikající historizaci šablon a jejich prvků pro korektní vytvoření dokumentu, vyskládaného z prvků / šablon platných k určenému datu
Individuální a hromadné generování dokumentů spojením business dat s definovanou šablonou
Spojování více dokumentů do jednoho a jejich transformaci do různých formátů (např. do formátu PDF, PS)
Kryptování archivu pro distribuci mailem, přípravu dokumentů pro hromadný tisk (díky podpoře PS formátu), stejně jako distribuci přímo do tiskáren
Funkcionality pro správu tisku a tiskáren (např. určení typu papíru pro tisk vygenerovaných dokumentů)
Dokumentor nabízí funkcionality pro snadnou tvorbu a správu šablon dokumentů a pro individuální i hromadné generování, distribuci či tisk dokumentů
Dokumentor umožňuje zpracování velkého množství dokumentů v krátkém čase s minimálními nároky na HW

Reference

• Významný telekomunikační operátor v ČR – tisk zákaznických smluv
• Významná banka v ČR – tisk zákaznických smluv
• TOP3 pojišťovna v ČR – tisk promo kupónů
• TOP3 finančně-poradenská společnost v ČR – tisk zákaznických smluv a jejich elektronické podepisování
• Významná pojišťovací skupina – tisk pojistných smluv a jiných dokumentů pro více pojišťoven v regionu střední a východní Evropy

Kontaktujte nás