Dlouhodobá údržba

Garantujeme předem odsouhlasené reakční doby a měřitelné parametry poskytovaných služeb ve smyslu definovaného SLA (Service Level Agreement)

Informační systémy mají záruční dobu, ve které jsme klientovi k dispozici při řešení jakýchkoliv eventualit spojených s fungováním informačního systému. Velká část našich spoluprací s klienty však pokračuje i po skončení záruky.

Důvodů je několik; prvním z nich je, že většina informačních systémů vyžaduje pravidelnou údržbu. Jelikož potřeby klientů se přirozeně mění v čase, systémy je třeba těmto změnám přizpůsobovat. Dalším důvodem dlouhodobých spoluprací je systematická práce na zlepšování dalších procesů, vyvíjení nové informační strategie, nebo prostě servis pro aktuální potřeby firmy a jejích zaměstnanců.

Medzi doulhodobé služby patří:

  • konzultační a technická pomoc
  • hot-line
  • úprava systému ve smyslu legislativních změn
  • sběr, vyhodnocování a implementaci připomínek a návrhů na změny
  • údržba rozsáhlých informačních systémů pro mezinárodní klienty