Řešení a služby

Softec – prestižní IT hráč v centrální Evropě.

Primární a dlouhodobou orientací Softec je poskytování kvalitních služeb v oblasti IT. Spojujeme znalost podnikání našich klientů se znalostmi informačních technologií a hledáme cesty jak pomocí prostředků IT pomoci klientům realizovat jejich cíle. Jsme schopni nejen přetransformovat požadavky klientů do informačních systémů, ale umíme je i pomoci nastavit, optimalizovat a zefektivnit procesy.

Jak vám Softec může pomoct

Komplexní vývoj a realizace

Jsme schopni nejen přetransformovat požadavky klientů do informačních systémů, ale umíme i pomoci nastavit, optimalizovat a zefektivnit procesy.

Zkušené týmy odborníků

Snažíme se, aby se naši pracovníci špičkově a průběžně vzdělávali a pracovali v prostředí, které jim poskytuje i dostatečnou motivaci a stabilitu úměrnou stabilitě společnosti, ve které pracují.

Schopnost vytvořit specifická řešení

Vývoj velkých informačních systémů podle specifických potřeb zákazníků patří mezi hlavní služby poskytované naší společností.

Vysoká kvalita dodávaných řešení

Zavedený Integrovaný systém managementu, sestávající ze Systému managementu kvality a Systému managementu informační bezpečnosti, certifikované podle norem EN ISO 9001: 2008 a ISO / IEC 27001: 2013 garantuje nejvyšší kvalitu.

"Zavedenie systému EPIS do praktického používania v roku 2006 nám umožnilo efektívnejšie vykonávanie surveillance prenosných chorôb a naplnenie hlásení jednotlivých prípadov prenosných ochorení v zmysle zákona  č.355/2007Z.z. o ochrane podpore a rozvoji verejného zdravia."

„Nasadením systému do prevádzky sa zefektívnili procesy SSC v uvedených oblastiach, výrazne sa zvýšil podiel analytickej práce a znížil proces manuálnej práce pri štatistických spracovaniach a pri kontrolných činnostiach údajov, získavaných vlastnými kapacitami a dodávaných aj jednotlivými správcami cestných komunikácií.“

"Formulárový portál sprístupňuje občanom elektronické služby, ktorými si môžu z pohodlia domova požiadať o 40 druhov sociálnych dávok. Služby rezortu v oblasti sociálnych dávok sme tak významne zjednodušili a sprístupnili ich širokej verejnosti vrátane osôb so zdravotným postihnutím."

"Portál elektronických služieb mesta Košice prináša občanom a podnikateľom elektronické služby, vďaka ktorým môžu 24 hodín denne realizovať podania z oblastí daní a poplatkov, životného prostredia, dopravy, sociálnych vecí a pod. Moderné a prehľadné formuláre ponúkajú komunikáciu s magistrátom z pohodlia domova pre všetkých, ktorí nemajú čas alebo z nejakých dôvodov nemôžu prísť osobne. Integrácia na registre a externé systémy pozdvihla úroveň zdieľania dostupných informácií a ich využiteľnosť."

"Mobilné aplikácie Odkazu pre starostu nielen výrazne rozširujú možnosti občanov otvorene komunikovať so samosprávou, ale tiež pochopiť, čo má samospráva na starosti. Vytvára na ňu pozitívny tlak. Myslím, že môže osloviť používateľov smartfónov, ktorí sú schopní ešte rýchlejšie upozorniť na problém v ich okolí. Zároveň aplikácia približuje samosprávu mladším ročníkom."

"Základ, prečo ma baví práca na projekte Odkaz pre starostu je, že predstavuje ďalšiu formu participácie a kontroly vo vzťahu občan – samospráva, ďalší priestor na riešenie konfliktov a nejasností a snahu o transparentnejšie jednanie."