Spolupráce s univerzitami

Věříme, že budoucnost patří kvalitnímu vzdělání, a proto podporujeme české vysoké školy.

Snažíme se na jejich půdu přinášet nové teoretické i praktické poznatky z oblasti architektury softwarových systémů, vývoje IT řešení a využívání moderních nástrojů při jejich návrhu a vývoji.
Podporujeme také nadané studenty, kteří si při spolupráci na našich projektech mohou ověřovat a zdokonalovat získané vědomosti. Není výjimkou, že se při spolupráci s námi změní jejich profesní dráha. Aktuálně u nás působí více než 45 studentů v Bratislavě, Ostravě, Prievidzi a v Praze.

JAK SPOLUPRACUJEME

• Na několika vysokých školách pořádáme odborné přednášky, zaměřené na různé oblasti související s vývojem velkých informačních systémů.
• Vedeme diplomové a bakalářské práce.
• Poskytujeme stipendia a granty.
• Sponzorujeme různé odborné studentské soutěže.
• Umožňujeme úspěšným doktorandům a studentům prezentovat jejich výsledky na konferenci

Naši zaměstnanci jsou také autory různých učebnic. K posledním dvěma patří Architektúra softvérových systémov(Ľ. Šešera, P. Grec, P. Návrat) a Aplikačné architektúry softvérových systémov (Ľ. Šešera).

Knižní publikace

 • Šešera Ľ., Grec P., Návrat P.

  Architektúra softvérových systémov

  Architektúra internetových systémov a architektúra orientovaná na služby. Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2011, 385 strán
 • Šešera Ľ.

  Aplikačné architektúry softvérových systémov

  Slovenská technická univerzita, 2010, 276 strán
 • Šešera, Ľ, Mičovský, A., Červeň J.

  Dátové modelování v příkladech

  Grada Publishing, 2001, 152 strán
 • Šešera, Ľ, Mičovský, A., Červeň J.

  Architektúra softvérových systémov: Analytické dátové vzory

  Slovenská technická univerzita, 2000, 179 strán
 • Šešera Ľ, Grec P., Návrat P.

  Objektovo-orientovaná tvorba systémov a jazyk C++

  (2. rozšírené vydanie) Perfekt, 1994, 375 strán
 • Šešera, Ľ, Mičovský, A

  Objektovo-orientovaná tvorba systémov a jazyk C++

  Vydavateľstvo Alfa, 1993, 261 strán