Softec Group

Softec vznikl v roku 1990.

Kromě Slovenska působí i v dalších devíti středoevropských státech. Naší primární orientací je poskytování IT služeb, řešení a poradenství. Softec vlastní a strategicky řídí jeho sedm partnerůKarol Fischer, Martin Melíšek, Aleš Mičovský, Peter Morávek, Alexander Rehorovsky, Anton Scheber a Daniel Scheber.

Softec Group

Softec je vedoucí společností skupiny Softec Group, jejíž členy spojují společné vize a hodnoty, a má i společný management.

Vedení skupiny

Rada jednatelů

Peter Morávek

Martin Melišek

Aleš Mičovský

Alexander Rehorovský

Daniel Scheber

Ředitelé

Peter Morávek
výkonný ředitel

Alexander Paál
ředitel divíze Softec CZ

Peter Kampa
ředitel divíze Žilina

Martin Melišek
ředitel divize ekonomiky a provozu

Peter Polakovič
ředitel divize systémů pro veřejnou správu

Martin Petriščák
ředitel divize telekomunikačních a bankovních systémů

David Šefčík
ředitel pro inovace

Peter Tandlich
ředitel divize mezinárodních pojišťovacích systémů

Peter Varga
ředitel divize systémů pro pojišťovny a makléřů

Integrovaný manažerský systém

Všechny společnosti skupiny Softec Group mají zavedený Integrovaný manažerský systém (IMS) certifikován podle norem EN ISO 9001 (management kvality), ISO/IEC 27001 (informační bezpečenost) a EN ISO 14001 (systém environmentálního managementu).

Integrovaný manažerský systém je komplexní soubor interních vnitrofiremních norem, předpisů a standardizovaných postupů, jejichž cílem je řídit a organizovat všechny výrobní i podpůrné procesy ve společnostech skupiny tak, aby výsledkem byla trvale a opakovaně standardně vysoká kvalita všech produktů a služeb, které společnosti skupiny Softec dodávají a poskytují svým zákazníkům.

Softec byl jednou z prvních slovenských společností z oblasti IT, která získala mezinárodně uznávaný certifikát ISO 9001.

Bezpečnost je klíčovým parametrem v IT sféře, proto je samozřejmostí, že i všechny společnosti skupiny Softec mají certifikovaný systém managementu informační bezpečnosti podle normy ISO/IEC 27001 pro projekty v oblasti informačních systémů.

V roce 2018 jsme rozšířili certifikaci IMS o normu EN ISO 14001. Systém environmentálního managementu tvoří nedílnou součást celkového systému managementu Softec Group a prokazuje naše přispívání ke kontinuálnímu zlepšování péče o životní prostředí.