Společnost ISDD, Orange a Softec, pomáhají Nitře monitorovat kvalitu ovzduší s moderními IoT zařízeními.

07. října 2020

Bratislava, 7. října 2020 – ISDD Plus ve spolupráci s firmami Softec a Orange dodává pro město Nitra komplexní systém na monitorování ovzduší prostřednictvím moderních envirostanic a IoT sítí. Cílem projektu je sledovat vliv dopravy na kvalitu ovzduší ve specifických lokalitách, jako jsou frekventované křižovatky, průmyslové zóny, turistické oblasti či sídliště. První envirostanice budou v Nitře spuštěné v říjnu, do konce roku jich bude po celém městě nainstalováno deset.

Nitra je první slovenské město, kde komplexní systém na monitorování ovzduší ISDD Plus s partnery realizuje. Orange zastřešuje vybudování IoT sítí a přenos naměřených dat, společnost Softec je dodavatelem envirostanic.

Na Slovensku sleduje úroveň znečištění ovzduší Národní monitorovací síť kvality ovzduší (NMSKO) patřící pod Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ). V celé zemi využívá přibližně 40 velkých stanic, které představují robustní, ale současně nákladné řešení, z toho dvě v Nitranském kraji. Pro efektivnější monitorování konkrétních lokalit je žádoucí NMSKO plošně rozšířit. I proto se vedení Nitry v rámci realizace projektu Inteligentní město rozhodlo doplnit tuto síť menšími a levnějšími envirostanicemi.

Softec IoT zařízení vyvíjel více než rok a následně testoval v úzké spolupráci s SHMÚ. Jde o malé zařízení, které i s baterií váží přibližně šest kilogramů. V Nitře budou instalovaná na sloupy veřejného osvětlení.

„Montáž každé stanice na takový sloup se dá realizovat v průběhu půlhodiny. Výhodou řešení je, že v případě potřeby je možné stanice poměrně rychle přesouvat mezi různými lokalitami, či rozšířit jejich počet na další místa podle aktuální potřeby města“, doplňuje Peter Polakovič, ředitel divize systémů pro veřejnou správu, Softec.

Norbert Filip, výkonný ředitel ISDD Plus upřesňuje: „Každá stanice měří koncentraci látek znečišťujících ovzduší nebo sekundárních polutantů (CO2, NO2, SO2, O3), globálního skleníkového plynu CO2, prašnosti (PM), základní meteorologické parametry (teplota, vlhkost a tlak vzduchu) a úroveň hluku. Z údajů je možné vyčíst okamžité hodnoty znečištění, stejně tak i dlouhodobý trend. Základní data jsou poskytovaná jako hodinové průměry, tj. 24krát denně. Město plánuje poskytnout občanům pravidelně aktualizované hodnoty, zobrazováním na své webové stránce.“

Město osazení envirostanice vybíralo tak, aby bylo pokryté co největší území a současně byla monitorovaná specifická zájmová místa. Konkrétně se jedná o lokality Staré Město – centrum, Zobor, OC Mlyny, Hviezdoslavova třída, Dražovce, Podzámska, Chrenová (dvě stanice), Kmeťova a Horné Krškany. Data využije pro urbanistické plánování, optimalizování environmentálního dopadu dopravy, identifikaci zdrojů znečištění či zavádění nízko-emisních zón.

Orange jako poskytovatel komplexních telekomunikačních služeb, včetně specializovaných IoT řešení, zabezpečí v rámci projektu LoRa síť se šesti přístupovými bránami (tzv. gateway). Ty umožní připojení a samotnou výměnu dat jednotlivých zařízení. Pro město tato nová LoRa síť zároveň do budoucna vytváří potenciál na provozování dalších smart-city řešení ve prospěch svých občanů.

Kontakt pro médiá:
Pavel Šafránek
PR Consultant
+421 944 372 468
pavel.safranek@softec.sk