Vyhlášení k situaci na Ukrajině

25. února 2022

Společnost SOFTEC odmítá jakýkoli akt agrese a porušování mezinárodních dohod. V souvislosti s agresí Ruské federace vyjadřujeme plnou podporu všem občanům Ukrajiny.

Zvlášť i našim kolegům v ukrajinském Užhorodu, stejně tak i kolegům z Ukrajiny, kteří pracují u nás na Slovensku. Jsme připraveni pomoci jim toto náročné období zvládnout a pomoci i jejich rodinám v tom, aby se v případě potřeby úspěšně přesunuli a adaptovali na Slovensku.

Stejně tak jsme připraveni podpořit a ulehčit příchod i dalších lidí z Ukrajiny a pomoci jim najít uplatnění v IT sektoru, jako i podpořit jejich rodiny v adaptování se na Slovensku.

Rozhodli jsme se taktéž prostřednictvím neziskové organizace Člověk v ohrožení okamžitě finančně přispět ke zmírnění důsledků agrese na ukrajinské občany postižené válkou nebo před ní utíkající.

Uvědomujeme si, že tato situace je výzvou pro nás všechny, abychom i nadále naše vztahy rozvíjeli na bázi lidskosti, respektu a zodpovědnosti vůči sobě navzájem.

V těchto těžkých časech stojíme za Ukrajinou a všemi jejími občany.