Projekt roku 2013

Softec získal ocenění Projekt roku 2013 za informační systém řízení sociálních dávek na Slovensku

softec_rsd_projekt_roka_2013_reflectionBratislava, 28. října 2013 – Informační systém Řízení sociálních dávek (IS RSD) pro Ministerstvo práce, sociálních věcí a rodiny SR společnosti Softec byl zvolen Projektem roku 2013. Vyhlašovatelem již sedmého ročníku soutěže jsou Spoločnosť pre projektové riadenie (SPPR) a PMI Slovakia Chapter, organizátorem portál efocus.sk. Cílem je ocenit nejlepší postupy profesionálního projektového řízení na Slovensku a pozitivním příkladem podpořit jeho rozvoj a zvyšování kvalifikace odborníků v této oblasti.

Porota u vítězného projektu vyzdvihla především komplexnost a vysoce profesionální projektové řízení. Softec pro vývoj použil speciální metodiky a nástroje, což přineslo vysokou efektivitu, zrychlení celého procesu vývoje, testování a koordinace vývojového týmu. Z hlediska řízení byly použity kombinace metodik tradičního řízení a agilních technik. Porota ocenila projekt i za jeho celospolečenský přínos – pomohl k výrazné automatizaci činností státní správy a citlivosti problematiky výplat sociálních dávek. Velmi pozitivně ohodnotila také bezchybně zvládnutou náročnou migraci dat i samotné uvedení do provozu.

IS RSD je centralizovaný informační systém na podporu řízení o sociálních dávkách, vyplácených úřady práce, sociálních věcí a rodiny SR. Každý měsíc se jeho prostřednictvím vyplatí 1,3 milionům žadatelů sociální dávky v objemu více než 100 mil. EUR. Od nasazení systému v listopadu 2012 proběhly všechny výplaty dávek v řádném termínu a bez problémů. Při nasazení byla klíčovou úlohou migrace dat z původního systému. Vzhledem k citlivosti problematiky sociálních dávek byla migrace detailně naplánována. Celkově se jednalo o 5,8 milionů subjektů, 8,1 milionu žádostí a 189 milionů vyplacených dávek. Vytvořila se funkcionalita pro detekci chyb a sofistikovaný samo-opravný mechanismus. Konsolidací se podařilo úspěšně odstranit téměř 400 tisíc duplicit v rejstříku osob nahrazovaného systému. Migrace údajů probíhala plně automatizovaně a byla zrealizována během 36 hodin – tedy za jediný víkend!

Migrace tak přispěla k bezproblémovému nasazení systému do provozu a umožnila vyplatit cca 1,2 milionu sociálních dávek v řádném termínu. Miliony příjemců sociálních dávek tak ani nepoznaly, že se koncem listopadu 2012 vyměnil informační systém. Aktuálně jej využívá cca 3 500 uživatelů, přičemž s ním současně pracuje okolo 2 500 uživatelů na 46 úřadech MPSVaR a Ústředí práce.

Soutěže Projekt roku se mohou zúčastnit všechny organizace, jejichž projekty nějak souvisí se Slovenskem, bez ohledu na hospodářské odvětví, lokalitu nebo sektor. Přihlášené projekty musí splňovat následující kritéria: trvání alespoň 6 měsíců, skutečné náklady alespoň 100 000 EUR bez DPH a projektový tým minimálně pět osob.