Microsoft Industry Awards 2011 – Finalist za Nejlepší řešení pro státní správu

Společnost Microsoft Slovakia již popáté ocenila nejlepší zákaznická řešení svých partnerů. Ocenění „Microsoft Industry Awards“ se každoročně udělují za řešení a aplikace vyvinuté na platformě společnosti Microsoft. Letos se do soutěže zapojilo rekordních 21 partnerů s 29 řešeními a Softec byl mezi nimi.

 

30. března 2011 si Softec převzal ocenění Microsoft Industry Awards 2011 – Finalist za Nejlepší řešení pro státní správu, samosprávu a akademickou sféru, a to za Informační systém Modelu silniční sítě Slovenské správy ciest
Systém podporuje procesy související s realizací Ústřední technické evidence silničních komunikací a vyhodnocováním jejich stavu, návrhem tras pro přepravu nadměrných a nadrozměrných nákladů a hospodaření s vozovkami a mosty.

Přínosy řešení:

1. Podpora datového zpracování charakteristik a metrik silničních komunikací (SK)
2. Informatizace procesů:

  • technická evidence SK a vyhodnocování jejich stavu
  • komunikace správců SK na celostátní a regionální úrovni
  • metodická podpora ve vztahu k činnosti správců SK na všech úrovních
  • komunikace s třetími stranami při žádostech o součinnost
  • posuzování a návrh tras pro přepravu nadměrných a nadrozměrných nákladů
  • systém hospodaření s vozovkami a mosty SK, získavání a zpracování údajů z hlavních prohlídek na úrovni správcovských organizací a na centrálním pracovišti Slovenské správy ciest

3. Stanovení metodického a procesního rámce pro udržování ústřední technické evidence SK a řízení procesů týkajícich se modelu silniční sítě.

„Nasazením systému do provozu se zefektivnily procesy SSC v uvedených oblastech, výrazně se zvýšil podíl analytické práce a snížil proces manuální práce při statistických zpracováních a při kontrolních činnostech údajů získavaných vlastními kapacitami a dodávaných i jednotlivými správci SK.“ uvedla Ing. Alica Szebényiová, CSc., vedoucí odboru Silniční databanky.

Informační systém Modelu silniční sítě byl oceněný i na mezinárodním kongresu ITAPA 2010, věnovanému IT ve veřejné správě na Slovensku. Na této konferenci získal 1. cenu v kategorii Zlepšování procesů.

Další cenou, kterou systém získal je Special Achievement in GIS Award 2011. Ocenění každoročně uděluje společnost ESRI v rámci mezinárodní užívatelské konference ESRI User Conference v kalifornském městě San Diego vybraným projektům, které jsou řešené implementací GIS technologií společnosti ESRI.

microsoft-industry-awards