Microsoft Industry Award 2015 – Finalist pro Front-End Benátky –prodejně-servisní portál pro Poštovú banku

postovabankaPoštová banka působí na slovenském trhu již 22 let. S milionem klientů patří v oblasti retailu k nejsilnějším bankám. Její vlastní síť tvoří 44 poboček, více než 160 vysunutých akvizičních pracovišť a své služby poskytuje i na více než 1 500 poštách v SR. Standardní nabídku bankovních produktů a služeb doplňují i produkty dalších společností skupiny Poštové banky – pojistné produkty, podílové fondy a penzijní spoření .

Poštová banka si uvědomuje důležitost co nejlepší obsluhy svých klientů a rozhodla se ji podpořit implementací prodejně-servisního portálu nové generace, postaveného na nejmodernějších byznys a IT konceptách. Za tímto účelem koncem loňského roku Poštová banka zahájila projekt s poetickým názvem Front-End Benátky. Portál bude sloužit nejen pro uživatele na pobočkách a akvizičních pracovištích banky, ale i na pracovištích partnerských organizací, které prodávají produkty skupiny Poštové banky.

Pro projekt potřebovala banka strategického partnera, který má zkušenosti s vývojem front-endové (FE) aplikace určené k obsluze klienta v „client – centric“ architektuře, postavené na principech „omnichannel“ a s důrazem na uživatelský zážitek (User Experience). Tak se do hry dostala společnost Softec, která v prvním kole navrhla architekturu celého řešení, určenou i pro budoucí aplikace Poštové banky a následně začala společně s pracovníky Poštové banky pracovat na řešení, které bylo úspěšně nasazeno do produkčního provozu.

A k čemu vlastně systém slouží?

Prodejně-servisní portál je postaven tak, že uživatel má k dispozici podrobný pohled na klienta prostřednictvím tzv. karty klienta, ve které se nachází jeho osobní údaje, přehled jeho stávajících produktů, aktuální kampaně a nabídky, kontaktní historie a další klíčové informace, které obvykle bývají součástí CRM systémů.Takto lze cíleněji vytvořit nabídku pro klienta a nabídnout mu produkty dle jeho potřeb. Aplikace umožňuje prodej a servising následujících produktů – Osobní účty, Vkladové účty, Termínované vklady, Vkladní knížky, Spotřebitelské úvěry a Pojistný produkt Nezbedník.

Poštová banka si nasazením pobočkové aplikace začala budovat Omnichannel prostředí pro obsluhu klienta a tímto se stala jedním z průkopníků na tomto poli na Slovensku.

Přínosy

Prodejně-servisní portál byl počátkem srpna 2015 úspěšně spuštěn do produkčního provozu a pracují s ním všechny pobočky a akviziční pracoviště banky, postupně se připojují pobočky partnerské organizace. Již dnes můžeme říct, že:

  • Systém zjednodušil pracovníkům práci, poskytuje jim více dostupných informací o klientovi a jeho produktovém portfoliu na jednom místě, čímž urychlil proces prodeje a servisingu klienta a umožnil obchodníkům lépe zaměřit se na potřeby klienta, cross-sale chybějích produktů i upsale stávajících produktů.
  • Řešení umožní postupné odpojování dosud používaných front-end aplikací, přičemž výsledkem bude netriviální úspora nákladů na jejich údržbu a další rozvoj, jakož i nákladů spojených s provozováním infrastruktury nezbytné pro korektní fungování těchto systémů.
  • Intuitivní jednotné ovládání zjednodušilo školení nových uživatelů.

Prodejně-servisní portál je designován s využitím moderních principů, mezi které patří:

  • Použití webových technologií: architektura byla navržena tak, aby bylo dosaženo maximální nezávislosti na použití konkrétního koncového zařízení. Uživatelské rozhraní bylo vytvořeno s pomocí webových technologií, tj. HTML5, CSS3, AngularJS a JavaScript. Aplikace je díky tomu spustitelná na všech běžně používaných zařízeních, což umožňuje nejvyšší abstrakci na hardwaru či operačním systému.
  • Responzivní design: Různé druhy zařízení mají různě velké displeje, s různým detailem zobrazení. Aplikace je proto vytvořena s responzivním designem, který ideálně využije každou obrazovku a umožní optimální a konzistentní uživatelský zážitek přes všechna zařízení. Takto bylo možné postavit jednotný design pro aplikaci, se kterou pracují uživatelé jak se stolními počítačí, tak i s notebooky. A do budoucna bude připravená i pro mobilní bankéře využívající tablety.
  • Úplně oddělený klientský kód od serverového kódu: V bankovnictví (a finančním sektoru obecně) je udržitelnost podnikové architektury netriviální problém. Jednou z oblastí, kde se tento problém manifestuje, jsou front-endové aplikace, při kterých bývá znovupoužití stávajících modulů problematické. V rámci vývoje byl proto důsledně oddělen kód spouštěný na klientských počítačích, od kódu spouštěného na serverech. Takovýmto způsobem (tzv. decoupling) je možné, aby různé front-endové aplikace využívaly tytéž služby, vybudované na aplikačních serverech a aby nové uživatelské rozhraní nevyžadovalo vytvoření nového modulu na serveru.
  • Použití byznysových komponent na stavbu uživatelského rozhraní: Při tvorbě architektury řešení byl navržen koncept byznysových komponent, který předpokládá vytvoření a udržování stromu prvků UI, přičemž složité prvky jsou složeny z prvků jednodušších. Příkladem business komponenty může být uživatelské rozhraní na vyhledání klienta. Tato komponenta je konfigurovatelná podle aktuálních potřeb procesu, v němž se využívá. Strom byznysových komponent je k dispozici pro použití jednotlivým aplikacím. Podnikové komponenty jsou poskytovány nezávislou službou. Tato služba poskytuje komponenty ve všech platných verzích. Byznys komponenty tak lze použít i v jiných webových aplikacích (například partnerů).

ms_industry_award_2015_postova_banka_softecPeter Grajcar (zástupce GŘ pro IT): „Poštová banka je atypická na slovenském trhu z pohledu své prodejně-obslužné sítě a právě jedním z cílů projektu Benátky bylo také sjednotit uživatelské prostředí v této síti a ve spolupráci s naší dceřinou společností PBIT mít pod kontrolou infrastrukturu, bezpečnost, rozvoj a provoz systému. Tento cíl se nám podařil naplnit ve spolupráci s firmou Softec a dceřinou společností PBIT za necelý rok od spuštění implementace.“

Tomáš Barbarič (vedoucí oddělení rozvoje retailu, analýz a reportingu): „Při budování Benátek jsme se soustředili zejména na rychlost obsluhy klienta, z čehož vychází návrh celého uživatelského prostředí a veškeré změny v prodejních procesech. Myslím, že se podařilo vybudovat moderní portál, který je konzistentní, intuitivní a navržen tak, aby hlavním předmětem školení nebyl systém, ale produkt a prodejní zručnosti.“

Softec v rámci projektu dodal i několik backendových řešení, konkrétně tiskový modul Dokumentor, který umožňuje generovat dokumenty spojením business dat s předdefinovanými šablonami a také modul Softec SSO pro řešení autentifikace a autorizace uživatelů.