preco softec

Kontakt

Praha

Softec CZ, spol. s r.o.

budova City Empiria
Na Strži 65/1702, Praha

IČO: 27919005, DIČ: CZ27919005 Společnost zapsaná v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze Odd. C, Vložka 126474

Bratislava

Softec, spol. s r.o.

Jarošova Office Centre Jarošova 1 831 03 Bratislava

Softec, spol. s r.o.

IČO: 00683540, IČ DPH: SK2020341268 Zapsaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 140/B

Prievidza

Softec, spol. s r.o.

Priemyselná 11
971 01 Prievidza

Žilina

Softec, spol. s r.o.

Za plavárňou 3
010 01 Žilina

Centaur, s.r.o.

Centaur, s.r.o.

Jarošova Office Centre
Jarošova 1
831 03 Bratislava

Centaur, s.r.o.

IČO: 31397417
IČ DPH: SK2020347439

Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 123683/B