Rozvoj a vzdělávání

Naší nejcennější komoditou jsou naši lidé, velkou pozornost proto věnujeme právě rozvíjení jejich schopností.

Kontinuální vzdělávání umožňuje našim lidem posun směrem k jejich profesním cílům a ambicím a zároveň poskytuje neustále kvalitnější a odbornější služby pro naše klienty. Kromě oblasti IT klademe velký důraz i na rozvoj v oblasti působení našich klientů a školíme experty na bankovnictví, pojišťovnictví, telekomunikace či veřejnou správu.


Hlavní oblasti vzdělávání:

Klientské segmenty

Poskytujeme odborné vzdělávání v oblastech působení našich klientů, abychom pro ně byli rovnocennými partnery při řešení potřeb jejich byznysu. Vzhledem k typu našich klientů se věnujeme zejména:

  • Bankovnictví
  • Pojišťovnictví
  • Veřejné správě
  • Telekomunikacím

Informační technologie

Hlavním zaměřením naší společnosti je implementace informačních technologií pro naše klienty. Vzdělávání v oblastech informačních trendů, zlepšování techniky analýzy, testování, řízení a údržby je proto alfou a omegou pro naše fungování.

Osobnostní rozvoj

Práce s lidmi vyžaduje specifické schopnosti, které je třeba neustále zlepšovat. Osobní rozvoj v takzvaných měkkých dovednostech je neocenitelný při práci v týmech, organizaci společenských procesů v čase, ale i v osobních komunikačních či vůdčích schopnostech.

Formy vzdělávání:

Expertní centra, interní semináře a workshopy

Tyto "buňky" jsou tvořeny našimi zaměstnanci. Každý je členem minimálního jednoho expertního centra. V rámci něj sledují trendy a vzdělávají se v dané oblasti, navrhují vize, navzájem sdílejí své know-how prostřednictvím diskusních fór. Jsou hlavním tvůrcem vzdělávací činnosti svých členských zaměstnanců.

Interní semináře a workshopy jsou platformou pro sdílení novinek a trendů. Jelikož je tvoříme sami pro sebe, většinou velmi přesně víme, na co se v nich máme zaměřit.

Dlouhodobé programy osobního rozvoje a koučing

Zajišťují jejich expertní centra a trvají až 4 měsíce. Kombinují teoretické přednášky s individuálními setkáními s koučem a workshopy.

Individuální poradenství a školení, při kterých je větší prostor pro rozvíjení jednotlivých zaměstnanců s ohledem na jejich schopnosti, potřeby a cíle.