SOFTECON 2011

    Odborná konference
o vizích a trendech v moderních informačních technologiích
Bratislava, Hotel Holiday Inn – 10. března 2011

 

Anotace přednášek, které na konferenci zazněly:

Sociální sítě nejen pro zábavu
Mária Bieliková, Michal Barla, Michal Holub, Tomáš Kramár, Ján Suchal
Fakulta informatiky a informačních technologií, STU, Bratislava

Moderní informační technologie pro kvalitnější silnice
Ondrej Svačina, Softec s.r.o., Bratislava

Jak automatizovat integraci aplikací
Pavol Mederly, Fakulta informatiky a informačních technologií, STU, Bratislava

Principy a přínosy procesních aplikací
René Pázman, Softec s.r.o., Bratislava

Co přinese nová funkcionalita eGovernmentu v České republice - novou infrastrukturu veřejné správy nebo rozčarování?
Ondřej Felix, hlavní architekt eGovernment, MV ČR, Praha

Až budou počítače inteligentnější než lidé
Jiří Wiedermann, Ústav informatiky AV ČR, Praha

Trendy online e-learningu
Andrej Zachar, Simple Way s.r.o., Praha

Autoři jednotlivých příspěvků jsou nositeli autorských práv.

Fotografie:

Mediální partneři: